Loading...

Protest lekarzy w ochronie zdrowia pacjentów - 2023-09-06

30 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się Protest lekarzy w ochronie zdrowia pacjentów organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL.

Mamy trzy główne postulaty:

1. Jakość kształcenia – jej degradacja w ostatnich latach jest skrajnie niebezpieczna i niezgodna z prawem. Wypuszczanie na rynek nieprzygotowanych lekarzy stwarza zagrożenie dla pacjenta. Jest żerowaniem na ambicjach i marzeniach młodych ludzi. Nie ma zgody na szkoły zawodowe i uczelnie techniczne bez zaplecza dydaktycznego, infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego.
2. Jakość pracy – nie zgadzamy się na zakopanie nas biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego. Zdarza sie, że rezydent miał pod sobą 300 pacjentów – to nie jest bezpieczne ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Żądamy wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta.
3. Jakość systemu – pracujemy w niedofinansowanym systemie, na który polskie państwo przeznacza jeden z najmniejszych odsetków PKB w Europie. W tak niedofinansowanym systemie nie jesteśmy w stanie właściwie i nowocześnie pomagać naszym pacjentom. Żądamy by 8% PKB było przekazywane na ochronę zdrowia.

Organizujemy transport do i z Warszawy. Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza.

Deadline 18.09.2023 godz. 12:00

Szczegóły dotyczące miejsca i godziny odjazdu zostaną podane później.

#ProtestLekarzy #wOchronieZdrowiaPacjentow

Natalia Sot-Muszyńska
Wiceprzewodnicząca Regionu Podlaskiego OZZL
Zastępca Sekretarza ORL w Białymstoku