Loading...

Relacja z Podlaskich Spotkań Stomatologicznych 2023 - 2023-07-03

W dniach 22-24 czerwca 2023 r. w Augustowie odbyła się coroczna konferencja „Podlaskie Spotkania Stomatologiczne”. Wydarzenie to zgromadziło lekarzy dentystów, higienistki stomatologiczne, techników dentystycznych oraz studentów stomatologii z całego kraju. Konferencja miała na celu uaktualnienie wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi technologiami w dziedzinie stomatologii. W trakcie konferencji odbyła się również wystawa, na której firmy farmaceutyczne, producenci sprzętu i materiałów stomatologicznych prezentowali swojej produkty. Była to doskonała okazja dla uczestników, aby zapoznać się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Organizatorami wydarzenia było Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów oraz Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać licznych wykładów prowadzonych przez cenionych ekspertów. Tematyka prezentacji była bardzo zróżnicowana i obejmowała najnowsze metody leczenia i diagnostyki. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dyskutowania z prelegentami, co sprzyjało aktywnej wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy. W ramach tegorocznych Spotkań zaprezentowano następujące wykłady:

  • „Podróże, emigranci, zmiany klimatu – czego się obawiać?”- Prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska
  • „Żywność ekologiczna w żywieniu człowieka.” – Dr inż. Justyna Wasilewko
  • „Nowoczesne koncepcje remineralizacji zmian próchnicowych.” – Dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska
  • „Idealne leczenie endodontyczne i co dalej?” – Dr n. med. Maciej Mikołajczyk
  • „Podejmowanie decyzji w przypadku rehabilitacji protetycznej.” – Prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
  • „Cementowanie uzupełnień protetycznych. Rzemiosło czy sztuka?” – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski
  • „Bruksizm” – Dr hab. n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta
  • „Adhezja, czy retencja? Nowoczesne materiały i techniki adhezyjne w odbudowie uszkodzonych zębów.” – Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

To co niewątpliwie charakteryzuje Podlaskie Spotkania Stomatologiczne, to połączenie programu naukowego wraz z towarzysko-integracyjnym spotkaniem lekarzy dentystów. Dlatego też, również i w tym roku organizatorzy wydarzenia zadbali o szereg dodatkowych atrakcji. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję odbyć wieczorny rejs statkiem po pojezierzu Augustowskim. Rejs trwał łącznie ponad 3 godziny, a na pokładzie statku nie zabrakło kapeli umilającej podróż muzyką. Natomiast drugiego dnia, integracji i rozmowom w kuluarach sprzyjała biesiada przy ognisku.

Podczas konferencji odbyła się również sesja samorządowa. W pierwszej jej części zaproszeni przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia omówili w drodze prezentacji bieżące problemy przy realizacji umów z Funduszem w zakresie świadczeń stomatologicznych. Uczestnicy wykładu szczególnie ochoczo korzystali z możliwości zadawania pytań prelegentom w celu bezpośredniego naświetlenia spraw problemowych i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia. W drugiej części sesji samorządowej przeprowadzono otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, w którym oprócz jej członków, mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Wśród gości znaleźli się również zaproszeni przedstawiciele izb lekarskich z całej Polski, dlatego też posiedzenie rozpoczęto od wymiany doświadczeń i omówienia aktualnych problemów w różnych rejonach naszego kraju. W ramach spraw bieżących dyskutowano o m.in. nowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, systemie no fault w ramach odpowiedzialności lekarzy, niedawnym wprowadzeniu w umowach z NFZ tzw. pakietów stomatologicznych oraz konieczności zapewnienia dodatkowych świadczeń emerytalnych dla dentystów za pracę w warunkach szkodliwych.

Podsumowując, Podlaskie Spotkania Stomatologiczne były nie tylko doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych, ale również świetną platformą networkingową. Uczestnicy mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami z kolegami z branży. Tego typu wydarzenia są niezwykle istotne dla rozwoju stomatologii i podnoszenia standardów opieki stomatologicznej.

Serdecznie zachęcamy koleżanki i kolegów, lekarzy dentystów, do uczestnictwa w Podlaskich Spotkaniach Stomatologicznych w następnym roku.