Loading...

Relacja z X Konferencji OROZ i OSL - 2024-04-24

Dnia 20 kwietnia 2024 roku w Białymstoku odbyła się jubileuszowa X Konferencja Szkoleniowa Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku i jego Zastępców oraz członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku.

Wydarzenie to zgromadziło liczne grono specjalistów z różnych dziedzin, którzy na co dzień w swojej pracy w organach pionu odpowiedzialności zawodowej OIL dbają o przestrzeganie zasad etyki lekarskiej i prawidłowe wykonywanie zawodu wśród członków samorządu. Chociaż coroczne spotkania szkoleniowe powstały w celu podnoszenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie postępowania dyscyplinarnego członków organów tut. Izby, to z nieskrywaną dumą możemy zauważyć, że z roku na rok w konferencjach przybywa również przedstawicieli innych izb lekarskich. W tym roku na 68 uczestników, aż 27 stanowili zaproszeni rzecznicy i sędziowie z Polski! Gościliśmy m.in. kolegów i koleżanki z OIL w Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Koszalina, Płocka, Torunia, Warszawy oraz z Wojskowej Izby Lekarskiej. [PS. Koszty uczestnictwa pokrywa każda Izba z własnego budżetu.]

Uczestników przywitała dr n. med. Małgorzata Topolska – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku oraz dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku. Atmosfera konferencji była ciepła, koleżeńska i nacechowana zaangażowaniem, gdyż uczestnicy mieli okazję dzielić się swoim doświadczeniem, analizować przypadki oraz dyskutować na temat aktualnych wyzwań i problemów związanych z odpowiedzialnością zawodową.

Wykłady poprowadzili: adw. Anna Olesiuk (Skuteczne przesłuchanie, czyli umiejętność zadawania pytań oraz kontrola przebiegu interakcji.), adw. Urszula Warzeszkiewicz (Konstruowanie zarzutu – prawidłowa sentencja w świetle wymogów formalnych.) oraz mgr Grzegorz Żyła (Istota postępowania dyscyplinarnego, tj. czy, dlaczego i jak karać?). Ponadto zreferowano rozpatrzone sprawy z wniosków o ukaranie lekarzy w 2023 r. (Przewodnicząca Sądu Lekarskiego dr hab. M. Pawińska) oraz przeprowadzono warsztaty problemowe w zakresie spraw bieżących i wyzwań stojących przed pionem odpowiedzialności zawodowej (OROZ dr n.med. M.M. Topolska).

W przerwach pomiędzy panelami uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz skonsultowania się w kwestiach zawodowych. Atmosfera sprzyjała integracji i budowaniu sieci zawodowych relacji, co stanowiło istotny element konferencji.

Podsumowując, X Konferencja OROZ i OSL była nie tylko okazją do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale także do budowania wspólnoty zawodowej, wzmacniania świadomości etycznej oraz podnoszenia standardów pracy. Wydarzenie to stanowiło ważny krok w dążeniu do doskonalenia się i dbałości o najwyższe standardy zawodowe we wszystkich dziedzinach.