Loading...

Reportaż z dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej z Fundacji Lekarze Lekarzom - 2020-08-21

Na początku kwietnia bieżącego roku, poprzez największą w historii Polski prywatną darowiznę na walkę z COVID-19 (20 mln złotych), dokonanej przez p. Dominikę Kulczyk, nabyto ogromną ilość sprzętu ochrony indywidualnej w celu zaopatrzenia personelu medycznego. Dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation, przekazanej na specjalny fundusz pomocowy w ramach Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, zakupiono łącznie:

 • 1 mln masek chirurgicznych,
 • 1,5 mln masek FFP2 N95,
 • 100 tys. kombinezonów klasy II,
 • 100 tys. gogli,
 • 100 tys. przyłbic

Ze względu na ilość sprzętu – 57 ton, 470 m3 – zorganizowano w sumie 4 dostawy z Guangzhou Baiyun International Airport (port lotniczy Kanton) do Poznania, skąd następnie całość sprzętu została rozdysponowana do Okręgowych Izb Lekarskich, stosownie do proporcji ilości członków poszczególnych izb do skali ogólnej.

Na mocy upoważnienia do dystrybucji środków ochrony indywidualnej (dalej: ŚOI), zawartego w dniu 21 kwietnia 2020 r. pomiędzy Fundacją Lekarze Lekarzom a Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku (dalej: OIL) – do tut. Izby trafiło 56 800 szt. masek FFP2 N95, 38 000 szt. maseczek chirurgicznych, 3600 szt.  gogli, 3800 szt. przyłbic oraz 3800 szt. kombinezonów. Pieczę nad akcją objął Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Henryk Grzesiak.

213 kartonów z transportu humanitarnego zmagazynowano w Klubie Lekarza w siedzibie OIL.

Decyzją powołanego do nadzoru nad dystrybucją Zespołu, zadecydowano o rozdziale przekazanych ŚOI bezpośrednio do lekarzy i lekarzy dentystów poprzez odbiór osobisty. W tym celu dokonano podziału dostępnych ŚOI na dedykowane pakiety, z uwzględnieniem ogólnej liczby aktywnych zawodowo członków OIL oraz przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy specjalnościami lekarskimi i wynikającym z tego różnym zapotrzebowaniem na odpowiednie środki ochrony. Aby zapewnić możliwość otrzymania ŚOI każdemu czynnie wykonującemu zawód lekarzowi i lekarzowi dentyście należącemu do OIL, zostało przygotowanych pięć rodzajów indywidualnych pakietów:

 • Pakiet D1: maseczki FFP2 – 10 szt., gogle – 1 szt., przyłbica – 1 szt., kombinezon – 1 szt.
 • Pakiet Mz1: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., przyłbica – 1 szt., kombinezon – 1 szt.
 • Pakiet Mz2: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., gogle – 1 szt., kombinezon – 1 szt.
 • Pakiet M1: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., przyłbica – 1 szt.
 • Pakiet M2: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., gogle – 1 szt.

Spakowane hurtowo ŚOI podzielono na blisko 6 tysięcy pakietów

Nadzór nad przebiegiem pracy i rozdziałem obowiązków sprawował dyrektor Biura OIL lek. dent. Jerzy Gryko. Do kierownictwa logistycznego nad dystrybucją wyznaczono pracownika Biura OIL mgr Grzegorza Żyłę.

Ze względu na ogromną ilość ŚOI, w akcję kompletowania pakietów zaangażowani byli wszyscy pracownicy Biura OIL, wykorzystujący każdą wolną chwilę pomiędzy obowiązkami służbowymi oraz nierzadko zostając po godzinach pracy.

W międzyczasie uruchomiono poprzez portal internetowy OIL specjalny formularz elektroniczny, za pomocą którego członkowie OIL mogli składać wnioski o odbiór odpowiedniego pakietu. Bardzo dobrą pracę wykonał informatyk OIL, p. Piotr Zadykowicz, który nie tylko opracował program do rejestracji internetowej, ale również czuwał nieustannie nad przebiegiem zgłaszanego zapotrzebowania i aktualizował na bieżąco skoroszyt kalkulacyjny, który później stanowił podstawę przyznawania ŚOI i umożliwił bezproblemowy przebieg dystrybucji oraz jej końcowe rozliczenie.

Po skumulowaniu odpowiedniej ilości wniosków przystąpiono do procesu ich przekazywania zainteresowanym lekarzom i lekarzom dentystom. W tym celu utworzono stanowisko do odbioru ŚOI na parterze budynku siedziby OIL przy ul. Świętojańskiej 7. Po zamówione ŚOI można było również się zgłaszać do Biur Delegatur w Łomży i Suwałkach.

Prezes ORL dr n. med. Henryk Grzesiak dokonuje oględzin stanowiska przed rozpoczęciem dystrybucji

W procesie rozdawania pakietów uczestniczyli w trybie zmianowym wszyscy pracownicy Biura OIL.

Po zamówione ŚOI lekarze zgłaszali się z formularzem pokwitowania odbioru.

Ze względu na to, iż nie wszystkie zamówione ŚOI zostały odebrane w przewidzianym początkowo terminie, czas odbioru kilkukrotnie przedłużano o tryby uzupełniające. W sumie w trybie indywidualnym przekazano:

 1.   1436 pakietów D1 (10 maseczek FFP2, 1 gogle, 1 przyłbica, 1 kombinezon)
 2.   372 pakietów MZ1 (9 maseczek FFP2, 8 maseczek chirurgicznych, 1 przyłbica, 1 kombinezon)
 3.   450 pakietów MZ2 (9 maseczek FFP2, 8 maseczek chirurgicznych, 1 gogle, 1 kombinezon)
 4.   1037 pakietów M1 (9 maseczek FFP2, 8 maseczek chirurgicznych, 1 przyłbica)
 5.   814 pakietów M2 (9 maseczek FFP2, 8 maseczek chirurgicznych, 1 gogle)

tj. łącznie 4109 pakietów.

 

Widok magazynu skompletowanych ŚOI w trakcie ich dystrybucji

W przeliczeniu na sztuki członkom OIL przydzielono bezpośrednio:

maski FFP2

maski chirurgiczne

przyłbice

gogle

kombinezony

Białystok

31257

17624

2311

2178

1826

Łomża

3255

1560

268

227

205

Suwałki

3905

2200

266

295

227

SUMA

38417

21384

2845

2700

2258

W następnej kolejności, z uwagi na mniejsze niż wstępnie zakładano zainteresowanie odbiorem osobistym przez wszystkich członków OIL w przewidzianym terminie – zadecydowano o uruchomieniu trybu dodatkowego. W tym celu skontaktowano się z dyrekcją placówek szpitalnych aby przekazać pozostałe ŚOI w trybie zbiorczym. Środki rozdysponowano w oparciu o proporcję ilości zatrudnionych lekarzy w poszczególnych placówkach w stosunku do ogólnej ilości lekarzy w OIL i pozostałych pakietów.

ŚOI przygotowane do odbioru przez placówki szpitalne.

W trybie tym obdarowano następujące placówki:

 1. SPZOZ w Augustowie
 2. Białostockie Centrum Onkologii
 3. SPZOZ w Bielsku Podlaskim
 4. SPPZOZ w Choroszczy
 5. SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej
 6. Szpital Ogólny w Grajewie
 7. SPZOZ w Hajnówce
 8. Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku
 9. Szpital Ogólny w Kolnie
 10. SPZOZ w Łapach
 11. Szpital Wojewódzki w Łomży
 12. Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
 13. SPZOZ w Mońkach
 14. SPZOZ MSWiA w Białymstoku
 15. SPZOZ w Siemiatyczach
 16. SPOZ w Sokółce
 17. Szpital Wojewódzki w Suwałkach
 18. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
 19. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 20. SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku
 21. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckim
 22. Szpital Powiatowy w Zambrowie

– w łącznej ilości:

maski FFP2

maski chirurgiczne

przyłbice

gogle

kombinezony

18383

16616

955

900

1542

Na tym etapie zakończono akcję z uwagi na rozdysponowanie wszystkich ŚOI.

W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku składam serdeczne podziękowania Fundacji Lekarze Lekarzom oraz Kulczyk Foundation za okazaną pomoc i wsparcie, jak również dziękuję całemu zespołowi pracowniczemu Biura OIL, którego zaangażowanie pozwoliło na zakończenie akcji sukcesem.

                                                                                                                         Prezes ORL

                                                                                                          dr n. med. Henryk Grzesiak