Loading...

RODO – oferta ISP Sp. z o.o. dla gabinetów lekarskich i stomatologicznych - 2018-12-12

Okręgowa Izba Lekarska OIL Białystok - Aktualności

Instytut Stosowania Prawa sp. z o.o. wraz z zespołem ekspertów z zakresu prawa ochrony danych osobowych opracował pakiet dokumentów dla placówek medycznych niezbędny do dostosowania każdej placówki do wymogów obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (zwanym dalej „RODO”), które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku udzielamy rabatu w wysokości 20% na podstawie ustnego oświadczenia o przynależności do Izby.

ISP_RODO_oferta