Loading...

Rozmowy z NFZ ws. zwiększenia wyceny za punkt rozliczeniowy w rodzaju leczenie stomatologiczne - 2021-01-26

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku prowadzi działania mające na celu podwyższenie wartości cenowej punktu przeliczeniowego w zakresie świadczeń stomatologicznych wykonywanych na podstawie umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z inicjatywy Komisji Stomatologicznej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku pismem z dn. 15.12.2020 r. wystąpił do Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o korektę wyceny jednostki rozliczeniowej, przedstawiając stosowną argumentacją środowiska stomatologicznego w tej sprawie.

Pdf icon

– pismo do NFZ 2020.12.15 – dot. podwyższenia wyceny jednostkowej

Poniżej publikujemy do wiadomości odpowiedź Dyrektora POW NFZ na powyższy wniosek.

Pdf icon

– odpowiedź NFZ 2021.01.19 – dot. podwyższenia wyceny jednostkowej