Loading...

Rozporządzenie o warunkach udzielania świadczeń RTG - 2021-09-21

W dniu 20 wrzesnia br w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1725 opublikowane zostało:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Jest to kluczowy akt prawny, na podstawie którego wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące inne świadczenia poza rtg punktowym (to świadczenie jest zwolnione) maja obowiązek wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie tych śwadczeń. Sprawa sygnalizowana była już w roku 2019- nowelizacja Prawa atomowego wprowadziła wymóg uzyskania tej zgody (poprzednia wersja prawa atomowego wyłączała spod tego obowiązku świadczenia rtg udzielane przy użyciu wszystkich „aparatów stomatologicznych”).

 

 Powtórzmy więc: z obowiązku wystąpienia o tę zgodę zwolnione jest tylko udzielanie świadczenia rtg wewnątrzustnego. 

Rozporządzenie weszło w dniu dzisiejszym w życie, z obowiązkiem dostosowania się placówek w terminie 6 miesięcy.

Jakie wymogi stawia rozporządzenie?

 • – w zakresie wyposażenia

  § 2. 1. Minimalne wyposażenie w urządzenia radiologiczne jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność, o której mowa w art. 33q ust. 1 ustawy, zwanej dalej „jednostką ochrony zdrowia”, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  1)[…] 2) rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 33q ust. 14 ustawy, stanowi aparat rentgenowski lub tomograf komputerowy przeznaczony do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych;[…]

 • w zakresie kwalifikacji personelu – par3 w części odnoszącej się do świadczeń stomatologicznych- jednostka zapewnia:

  a) jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
  b) jednego lekarza dentystę, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach, lub
  c) jednego technika elektroradiologii

Zatrzymamy się nad sformułowanym wymogiem dotyczącym kwalifikacji- wymogiem zapewnienia jednego lekarza dentysty, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach.

Przywołane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty to nic innego jak kształcenie ustawiczne potwierdzane przyznanymi przez izbę lekarską punktami edukacyjnymi. Aby móc złożyć wniosek o wydanie zgody, trzeba będzie (jeśli nie zapewnia się specjalisty radiologa lub technika elektroradiologii) odbyć takie szkolenie.

Gwoli uzupełnienia obrazu- pierwotnie planowane wymogi (w pierwszej wersji projektu rozporządzenia) były w pkt.b dużo trudniejsze do spełnienia. W tej sprawie odbyło się bezpośrednie spotkanie z szefem GIS- min.Pinkasem i wymiana korespondencji z jego następca.

Naczelna Rada Lekarska przystępuje do organizowania takich szkoleń. To duże wyzwanie, gdyż podmiotów z zarejestrowanymi stomatologicznymi urządzeniami rtg innymi niż rtg punktowe jest przynajmniej 3,5 tys.

Szczegóły wkrótce…