Loading...

Seminarium online: Prawne i praktyczne aspekty stwierdzania zgonu przez lekarzy POZ - 2024-02-29

W związku z narastającymi wątpliwościami odnośnie stwierdzania zgonu przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zapraszamy na seminarium online:

Prawne i praktyczne aspekty stwierdzania zgonu przez lekarzy POZ.

Termin: 23.04.2024 w godz. 18.00-22.00
Miejsce: Zajęcia odbywają się w formie wykładu ONLINE
Koszt: 109 zł
Adresaci: lekarze rodzinni
Czas trwania szkolenia: 1 dzień – 5 godzin zajęć teoretycznych.
5 punktów edukacyjnych dla lekarzy

Szkolenie prowadzi dla Państwa prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent
Cele kształcenia: Celem kształcenia jest nabycie lub powtórzenie wiadomości z zakresu stwierdzania zgonu przez lekarzy rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie.

Zagadnienia:
1. Przepisy dotyczące stwierdzania zgonu
2. Stwierdzanie zgonu przez lekarza POZ
3. Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia
4. Znamiona śmierci
5. Postępowanie lekarza na miejscu przestępstwa
6. Wystawianie karty zgonu
7. Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje i zapisy: https://www.ratownictwo-mcs.pl/prawne-i-praktyczne-aspekty-stwierdzania-zgonu-przez-lekarzy-poz-ID-43,TN-187.html