Loading...

SN: zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla lekarza antyszczepionkowca - 2021-11-02

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2021r., sygn. akt I KK 210/20: ,,samogłoszenie przez lekarza obwinionego tezy o braku badania i testowania szczepionek, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, gdy nawet w świetle powszechnej wiedzy na ten temat, teza ta jest z gruntu fałszywa, należy uznać za szczególnie wysoce szkodliwe społecznie wspieranie przez lekarza postaw antyszczepionkowych. Zachowanie przypisane lekarzowi – jako jawnie sprzeczne ze standardami wynikającymi z aktualnej wiedzy medycznej oraz istniejącą rzeczywistością i nakierowane na propagowanie postawy stanowiącej realne zagrożenie społeczne u odbiorców niemających odpowiedniego przygotowania do weryfikacji przekazywanych treści – nie może korzystać z ochrony wynikającej z wolności słowa. (…)Propagowanie przez lekarza poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i podawanie nieprawdziwych informacji na forum publicznym jest naganne. A wagi popełnionego czynu nie umniejsza fakt, że chodziło o wypowiedź, a nie o zawiniony błąd wyrządzający szkodę pacjentowi, bo to ma o wiele większy zasięg i równie poważny ciężar gatunkowy.” Sąd Najwyższy stwierdził, że kara orzeczona przez Naczelny Sąd Lekarski nie wykazuje cech rażącej surowości.

Więcej w artykule poniżej:
źródło: prawo.pl