Loading...

Spotkania opłatkowe 2022 - 2022-11-03

Tradycyjnie, od wielu lat, Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL w Białymstoku organizuje spotkania opłatkowe.
W bieżącym roku zaplanowano następujące miejsca i terminy spotkań:

  • Białystok – 19 grudnia 2022 roku w Aula Magna UMB, godz. 11,00.
    Listę uczestników prowadzi Jolanta Wróblewska, tel. 85 73 21 935, termin zgłaszania się uczestników upływa z dniem 10 grudnia 2022 roku.
  • Łomża – 14 grudnia 2022 roku w Restauracji „Stara Rampa”, Aleja Piłsudskiego 36 w Łomży.
    Telefoniczne potwierdzenie przybycia proszę kierować telefonicznie 86 218 04 96, 691 364 424 lub e-mail: e.tyszka@hipokrates.org do dnia 5 grudnia 2022 roku.
  • Suwałki – 9 grudnia 2022 roku w Restauracji Dom Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120.
    Zgłaszanie chęci uczestnictwa oraz dodatkowe informacje dostępne pod numerem tel. 691 364 484 do 30 listopada 2022 roku.