Loading...

Sprawozdania do NFZ – pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia - 2019-06-25

Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 752)

od 1 lipca 2019 r.

świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.

Ust. 4a cyt. przepisu wskazuje natomiast na możliwość udzielenia zezwolenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy.

Mając to na uwadze, Komisja Stomatologiczna zamieszcza do wykorzystania wzór wniosku, jaki świadczeniodawcy NFZ mogą składać do oddziałów wojewódzkich NFZ, celem przywrócenia możliwości raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć w trybie cotygodniowym.

Wniosek do NFZ dot. raportowania kolejekPdf icon

Dodatkowe informacje dostępne są pod następującym adresem