Loading...

Sprawozdanie o odpadach medycznych - 2023-03-07

Aktualizacja z dnia 7 marca 2023

Bydgoska Izba Lekarska wraz z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej stworzyły darmową aplikację umożliwiając sumowanie wagi odpadów medycznych z poszczególnych kart składanych w systemie BDO w danym roku. Umożliwi to szybsze złożenie raportu rocznego, bez konieczności otwierania poszczególnych kart z każdego miesiąca.

Przypominamy, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach medycznych za rok 2022 należy złożyć za pomocą systemu BDO do 15 marca 2023r.

Gotowy link do pobierania aplikacji do liczenia sumy odpadów w ramach BDO.

Informacja z dnia 16 stycznia 2023

Komisja Stomatologiczna przypomina, iż do dnia 15 marca 2023 r. podmioty, wykonujące działalność leczniczą, zobowiązane są złożyć za 2022 r. sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Sporządzenie sprawozdania do prostych nie należy. O ile sama karta przekazania odpadów jest dość prosta, o tyle sprawozdania nie da się wypełnić „intuicyjnie”.

Dwa lata temu Rafał Kiełkowski, Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach, stworzył szczegółową instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę – Baza Danych o Odpadach.

Poniżej prezentujemy ponownie tę instrukcję – zapewniając, że jest ona aktualna.

Pdf icon instrukcja utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę – Baza Danych o Odpadach