Loading...

Środki ochrony osobistej przekazane przez Fundację Lekarze Lekarzom - 2020-04-27

Koleżanki i Koledzy, pracujący w trudnych warunkach podyktowanych epidemią koronawirusa, informujemy, iż do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dotarł pierwszy transport, sprzętu zakupionego w ramach akcji humanitarnej, dzięki wsparciu finansowemu od darczyńców – „Kulczyk Foundation”.

Zgodnie z uchwałą Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej, które dokonało podziału środków do dystrybucji, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku otrzymała łącznie: 38 000 szt. maseczek chirurgicznych, 56 800 szt. masek FFP2 N95, 3600 szt.  gogli i 3800 szt. przyłbic. Oczekujemy jeszcze na kombinezony w ilości 3800 szt..

Aktualizacja 01.05.2020: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków od lekarzy i lekarzy dentystów zgłaszających zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej oraz dystrybucję tych środków.

Aktualizacja 20.05.2020:  Komunikat w sprawie jakości maseczek

Aktualizacja 21.05.2020:  Komunikat w sprawie jakości maseczek – wyjaśnienie