Loading...

Stanowisko nr Konwentu Prezesów ORL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw - 2021-10-06

Pdf iconSTANOWISKO NR 2/2021 KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH z dnia 30 września 2021 r.