Loading...

Stypendia Naczelnej Izby Lekarskiej - 2019-05-30

Informujemy lekarzy i lekarzy dentystów, w wieku do 35 roku życia, należących do Okręgowej Izby Lekarskiej o zbliżającej się drugiej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tysięcy złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą. Dokumenty do nadchodzącej drugiej sesji należy składać do końca maja. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nil.org.pl zakładka „System Stypendialny”.

Z wyrazami szacunku,
lek. Michał Bulsa
Przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL