Loading...

Szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) z zakresu obsługi Systemu - 2019-09-11

W związku z pismem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie (CSIOZ) z dnia 13 sierpnia 2019 roku, znak: WRST.511.8.2017 2019-16743 informujemy, że CSIOZ co miesiąc organizuje szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia kierowane są do lekarzy i lekarzy dentystów. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wyłącznie za pomocą aplikacji, która dostępna jest na stronach CSIOZ w dziale „aktualności” pod następującym adresem oraz na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przekazaną informacją, terminy kolejnych szkoleń będą zamieszczane w dziale „aktualności” na stronie CSIOZ. Najbliższe szkolenie planowane jest na 19 września br., godzina 11:00, w siedzibie CSIOZ w Warszawie przy ul. Stanisława Duboisa 5A.

Zakres szkolenia dot. składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Pdf icon oryginał pisma znak PS-VI.972.2.7.2019.AT z dnia 11 września 2019 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Monikę Małgorzatę Syczewską, Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku