Loading...

Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych - 2021-05-31

W imieniu Ośrodka ds. opiniowania sądowo – lekarskiego i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Śląskiej Izby Lekarskiej serdecznie zapraszamy do udziału w SZKOLENIU DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH.

Kurs składa się z trzech modułów i realizowany jest w trybie weekendowym. Rekrutacja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

  • Szkolenie prowadzone będzie za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting.
  • Za udział w wydarzeniu przyznawane są punkty edukacyjne.