Loading...

Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej – typu S - 2023-01-05

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2023 roku (9.00-17.00) Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej organizuje bezpłatne szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej – typu S, które odbędzie się w trybie stacjonarnym w siedzibie NIL przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia. Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowski w celach medycznych.

Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Szkolenie jest bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach odprowadzania składek na rzecz izb lekarskich. Dodatkowo poza możliwością uzyskania uprawnień IOR, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia w ramach ustawowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Szkolenie i egzamin odbędą się w trybie stacjonarnym w siedzibie Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie przy ulicy Sobieskiego 110.

Koszt egzaminu: 560 zł – zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 poz. 1593)

Koszt egzaminu pokrywa uczestnik!

Szkolenie przeprowadzą:

  • mgr Robert Klonowski
  • dr n. med. Wiesław Flakiewicz
  • mgr Monika Mazurek

Szczegóły i zapisy znajdują się pod następującym adresem w serwisie NIL.