Loading...

Szkolenie NFZ pt. „Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie” - 2022-11-09

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na szkolenie realizowane w ramach projektu „Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie”.

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy o możliwościach finansowania przez NFZ – ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego – leczenia za granicą.

Celem szkolenia będzie omówienie poniższych zagadnień:

  • co to jest leczenie planowane za granicą,
  • kiedy NFZ może sfinansować leczenie za granicą,
  • jakie przepisy regulują obszar leczenia za granicą,
  • jak wypełniać wnioski do Prezesa NFZ i jakich błędów unikać.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • lekarzy specjalistów oraz ich asystentów,
  • osoby zajmujące się prawami pacjenta,
  • studentów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 18 listopada 2022 r., w godzinach 12:00 – 13:30 w formie online.

Po szkoleniu zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań pracownikom Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie, a następnie odesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail: leczeniezagranica@nfz.gov.pl do dnia 17 listopada 2022 r.

– formularz zgłoszenia na szkolenie