Loading...

Szkolenie z odpowiedzialności zawodowej - 2022-10-06

W dniach 30 września – 2 października w Białymstoku odbyła się VIII Konferencja Szkoleniowa OROZ i OSL. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele pionu odpowiedzialności zawodowej OIL w Białymstoku oraz zaproszeni goście, min. z NIL, OIL w Warszawie, OIL w Płocku, OIL w Poznaniu – łącznie ponad 70 osób.

Przedmiotem szkolenia było poszerzanie wiedzy w zakresie postępowania dyscyplinarnego przed organami samorządu lekarskiego. Wykłady poprowadzili: sędzia SO Tomasz Malinowski, radca prawny Paweł Strzelec oraz mgr Grzegorz Żyła. W programie znalazły się również warsztaty praktyczne w przedmiotach: prawidłowego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, właściwej procedury przesłuchań świadków oraz analizy modelowej rozprawy sądowej.

Szerokim zainteresowaniem cieszyły się panele dyskusyjne przeprowadzane po każdym etapie szkolenia. Uczestnicy zwracali uwagę na problemy związane z m.in. celowym przedłużaniem postępowań przez pełnomocników procesowych oraz brakiem współpracy stron, jak też na współczesne wyzwania oceny prawidłowego postępowania lekarskiego w świetle zjawisk związanych z pandemią COVID-19 oraz rosnącą skalą tzw. telemedycyny.

Konferencję podsumowano jako bardzo udaną. Uczestnicy byli zadowoleni z wysokiego poziomu merytorycznego oraz możliwości wymiany doświadczeń i integracji z innymi lekarzami pełniącymi tę samą funkcję w samorządzie.