Loading...

Terminy szkoleń dla stażystów – 2023 - 2023-11-22

Uprzejmie informujemy o terminach szkoleń z zakresu: orzecznictwa lekarskiego, bioetyki, prawa medycznego, zdrowia publicznego, profilaktyki szczepień ochronnych oraz komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – organizowanych w ramach programu stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty.
Wszystkie szkolenia odbędą się w trybie online. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkoleń w danej dziedzinie każdy stażysta otrzyma link na podanego przez siebie e-maila. 

TERMINY SZKOLEŃ DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW W OIL BIAŁYSTOK – 2023

 

BIOETYKA

Lekarze: 19, 20 października, 8 listopada 2023 r., godz. 8.30 – 15:00

Lekarze dentyści: 16, 17 listopada 2023 r., godz. 8.30 – 15:00

 

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

Lekarze: 25, 26, 27 października 2023 r., godz. 8.30 – 15:00

Lekarze dentyści: 6, 7 grudnia 2023 r., godz. 8.30 – 15:00

 

ZDROWIE PUBLICZNE

Lekarze: 13, 14, 15 listopada 2023 r., godz.8.00 – 14.30

Lekarze dentyści: 27, 28 listopada 2023 r., godz. 8:00 – 14.30

 

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Lekarze oraz lekarze dentyści: 29 listopad 2023 r., godz. 8:00 – 15:00

 

ORZECZNICTWO LEKARSKIE

Lekarze oraz lekarze dentyści: 20, 21, 22 listopada 2023 r., godz. 10:00 – 16.30

 

PRAWO MEDYCZNE

Lekarze oraz lekarze dentyści: 30 listopada, 1, 4, 5 grudnia 2023 r., godz. 8.30 – 15.30

 

Informujemy, że innych terminów wykładów nie przewidujemy.

Prosimy o przesłanie listy stażystów będących uczestnikami wykładów oraz koordynatorów i opiekunów stażystów na adres Okręgowej Izby Lekarskiej .

Prosimy o przekazanie w/w terminów koordynatorom stażu.

Szczegółowy program szkoleń określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Aktualizacja z dnia 22.11.2023

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku informuje o terminach szkoleń dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów zgodnie z programem stażu rozpoczętego od 01.03.2023r. do 30.09.2023r.

Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku w następujących terminach:

  1. Szkolenie z Leczenia bólu – 27/28.11.2023r. godz. 8-15
  2. Szkolenie z Profilaktyki onkologicznej -11.12.2023r. godz. 8-15

Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia zobligowane są do wcześniejszego kontaktu pod numerem telefonu: 85 66-46-723 bądź też droga mailową: aczarnecka@onkologia.bialystok.pl