Loading...

Twórczość Malarska i Fotograficzna Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku - 2022-04-06

Komisja Kultury OIL w Białymstoku zaprasza na

Wystawę prac malarskich i fotograficznych

Katarzyna Król-Konon / Katarzyna Krauze-Romejko / Krzysztof Kamiński / Piotr Kosiorek / Tomasz Maciej Maksimowicz / Paweł Kosierkiewicz / Wacław Sławomir Piotr Bodnar / Konrad Jakubowski / Jerzy Łebkowski / Jerzy Puchnarewicz / Stanisław Sierko / Piotr Szpakowicz / Beata Telejko / Albin Waczyński  / Jerzy Rudnicki / Tobiasz Kenio / Jerzy Konstantynowicz / Jan Piotr Tomżyński / Justyna Młyńczyk / Barbara Rainko / Anna Bronowicz / Jacek Sawicki

Wernisaż odbędzie się 9 kwietnia o godz. 16:00 (sobota) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, ul. Świętojańska 7

Komisja Kultury OIL w Białymstoku