Loading...

Ubezpieczenia OC w składce - 2024-02-23

Zespół ds. Ubezpieczeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, powołany przez ORL w związku z Uchwałą nr 15/2023/OZL/IX XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2023 r. w sprawie zobowiązania Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia ubezpieczenia OC – informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad stworzeniem specjalnego Programu ubezpieczeniowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Powyższy Program obejmować będzie obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) lekarzy prowadzących działalność leczniczą, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019, poz. 866).

Natomiast dla lekarzy wykonujących zawód tylko w oparciu o umowę o pracę (którzy zgodnie z cyt. rozporządzeniem nie podlegają obowiązkowemu OC) będzie istnieć możliwość zapewnienia OC na analogicznych warunkach jak przy obowiązkowym ubezpieczeniu OC ale w drodze ubezpieczenia dobrowolnego.

W Programie OIL w Białymstoku wysokość składki OC wynosić będzie 9 zł miesięcznie / 108 zł rocznie za każdego ubezpieczonego, bez względu na rodzaj posiadanej i wykonywanej specjalizacji przez lekarza. Dodatkowo, Program można będzie ew. rozszerzyć o ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej (decyzja w tym względzie zostanie jeszcze podjęta przez Zjazd).

W wyniku analizy uzyskanych ofert ubezpieczenia, uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 8 listopada 2023 r. wybrany został Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz posiada największe doświadczenie w realizacji takich programów ubezpieczeniowych. W toku rozmów z PZU ustalono, że najlepszym terminem do wdrożenia w życie tego Programu będzie czerwiec 2024 r.

Obsługę techniczną w imieniu PZU SA prowadzić będzie firma INS Services Sp. Z o.o. na mocy podpisanej umowy agencyjnej. Spotkanie z firmą INS zaplanowane jest na dzień 6 marca 2024 roku o godz. 13.00 na którym zostaną uzgodnione i dopracowane zasady współpracy, obsługi ubezpieczeń oraz procedur związanych z likwidacją szkód.

Efekty prac nad programem ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów  w składce lekarskiej członków OIL w Białymstoku zostaną przedstawione na najbliższym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Białymstoku w dniu 6 kwietnia 2024 r.

Jerzy Gryko

Przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń