Loading...

Ubezpieczenie Lloyd’s z gwarancją pokrycia utraconego dochodu - 14.10.2019

MEDIC LIFE we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku stworzyło unikalną ofertę gwarantującą lekarzom i lekarzom dentystom pokrycie utraconych dochodów w sytuacji niemożności wykonywania kontraktu bądź prywatnej praktyki lekarskiej. Dzięki gwarancji najstarszej instytucji na świecie – Towarzystwa Lloyd’s z Wielkiej. Brytanii – lekarze zrzeszeni w OIL w Białymstoku otrzymują dostęp do bogatej oferty niedostępnej do tej pory na polskim rynku.

 Świadczenie podstawowe

Świadczenie z tytułu okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub wypadku gwarantujące comiesięczną wypłatę do 65%  dochodu brutto.

 Świadczenia dodatkowe

  • świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lekarza wskutek choroby lub wypadku – do 10 mln zł
  • świadczenie z tytułu śmierci wskutek wypadku – do 10 mln zł
  • świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek wypadku – do 10 mln zł
  • świadczenie pogrzebowe – do 25 000,00 zł
  • dostosowanie do życia w niepełnosprawności – do 200 000,00 zł
  • trwały uszczerbek na zdrowiu % za % – jednorazowe odszkodowanie związane m.in. ze złamaniami, skręceniami i poparzeniami
  • dzienne świadczenie szpitalne – zarówno w wyniku pobytu w szpitalu bądź rekonwalescencji w domu
  • świadczenie do kosztów medycznych – zarówno kosztów leczenia jak i rehabilitacji wskutek NW

Zawarcie umowy opiera się o system online, dzięki czemu dokumentacja ubezpieczeniowa dostępna jest w ciągu kilku minut.

 Szczegółowe informacje

Spotkanie z doradcą  tel: 503 640 202 lub formularz kontaktowy na stronie  www.mediclife.pl

Pdf icon – zapraszamy do zapoznania się z ulotką produktu