Loading...

Ubezpieczenie OC w ramach składki - 2024-06-06

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Pragniemy poinformować, że od 03.06.2024 r. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w ramach Programu przygotowanego wspólnie z PZU SA zapewnia bezpłatne ubezpieczenie OC wraz ze zwrotem kosztów nieprawidłowej refundacji leków.
Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, opłacający regularnie składki na samorząd lekarski, który jest członkiem OIL w Białymstoku.
Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na stronie ins-med.pl. Wystarczy podać adres mailowy oraz nr Prawa Wykonywania Zawodu.

Suma gwarancyjna, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia wynosi w okresie ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy równowartość w złotych 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
Zakres ubezpieczenia OC w składce dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku poza wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą gwarantuje m.in. rezygnacje z prawa do dochodzenia roszczenia wobec ubezpieczonego z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku rażącego niedbalstwa oraz pokrycie kosztów depozytu sądowego do wysokości 150.000 złotych. Zwrot kosztów nieprawidłowej refundacji leków do 5 tys. zł.

Wyłącznym podmiotem uprawnionym przez PZU SA do obsługi ww. Programu ubezpieczeń jest INS Services Sp. z o.o. (www.ins-med.pl, infolinia: 22 494 36 50, pn.-pt. 8.00-18.00).

Więcej informacji na stronie.


Program został przygotowany w ramach realizacji uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy (pisaliśmy o tym wcześniej tutaj).