Loading...

Uchwała Nr 3/2021/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 13 października 2021 roku w sprawie skreślenia Krystyny Jaworowskiej z listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku IX kadencji w latach 2022-2026 - 2021-10-15

Pdf iconpełna treść uchwały Nr 3/2021/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku