Loading...

Uprawnienia do podwyższonego wynagrodzenia – wzorce formularzy oświadczeń - 2018-12-12

Okręgowa Izba Lekarska OIL Białystok - Aktualności

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowane zostały wzory formularzy oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów do wykorzystania w celu skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych formularzy na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów szpitali.

Link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami

Z wyrazami szacunku

Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej