Loading...

V Prawno-medyczne zebranie naukowe „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w aspekcie prawnym, psychiatrycznym i psychologicznym” - 2024-04-26

Centrum Prawa Medycznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zapraszają na V Prawno-medyczne zebranie naukowe „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w aspekcie prawnym, psychiatrycznym i psychologicznym”

15 maja 2024 r. (środa)
Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Warszawa
sala nr 273 (II piętro)

PROGRAM
10:00 – 10:15 Otwarcie zebrania
10:15 – 10:35 Prawidłowość ujęcia niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w Kodeksie karnym z perspektywy psychiatry (prof. dr hab. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
10:35 – 10:55 Prawidłowość ujęcia niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w Kodeksie karnym z perspektywy psychologa (dr Inga Markiewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
10:55 – 11:15 Prawidłowość ujęcia niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w Kodeksie karnym z perspektywy prawnika (prof. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
11:15 – 11:35 Niepoczytalność i poczytalność ograniczona w Kodeksie karnym – uwagi praktyka (SSN Wiesław Kozielewicz, Sąd Najwyższy)
11:35 – 11:55 Przerwa kawowa
11:55 – 12:15 Niepoczytalność sprawców z niepełnosprawnością intelektualną: taka sama, czy też „inna”? (dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
12:15 – 12:35 ASD i teoria umysłu a problemy z prawnokarną reakcją na popełnienie czynu zabronionego (dr hab. Szymon Tarapata, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
12:35 – 12:55 Czy pojęcie niepoczytalności znajduje swój desygnat w prawie cywilnym? (dr Karolina Góralczyk-Czeczot, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
12:55 – 13:55 Dyskusja

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 10 maja 2024 r. na adres e-mailowy: karolina.goralczyk@umb.edu.pl