Loading...

VII Tydzień Mózgu w Białymstoku - 2024-03-07

W dniach 11-13 marca na Wydziale Filozofii UwB (Plac NZS 1, godz. 17.00, sala 108A) odbędą się otwarte wykłady w ramach

VII Tygodnia Mózgu w Białymstoku.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na załączonym plakacie. Abstrakty wystąpień oraz krótkie biogramy naszych gości zawiera załączony plik.

Zapraszamy do udziału w wykładach i dyskusjach!