Loading...

VII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę - 2022-11-30

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły przesyła zaproszenie na VII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę na temat: ,,Leczenie gruźlicy wielolekoopornej w ukraińskiej praktyce, wymiana doświadczeń””, który odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 roku w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w sali sesyjnej Sejmiku (VII piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 oraz on-line za pośrednictwem linku:

  • Podczas rejestracji prosimy o wpisanie: imię, nazwisko, stanowisko/ dział oraz nazwę jednostki w której Państwo pracują.
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem stacjonarnym proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres email: sekretariat@wschp.pl lub telefonicznie: 32 642 80 90 wew. 58.

Organizator nagrywa przebieg Konferencji dla celów dokumentacji i sprawozdawczości. Udział w Konferencji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie.

Konferencja odbywa się w budynku Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowanym przy ulicy Racławickiej 56 znajdującego się w strefie płatnego parkowania. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego. Szatnia na odzież wierzchnią zlokalizowana jest na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego.