Loading...

VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę - 2023-11-23

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły zaprasza na VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę pt.: „Polskie i ukraińskie zmagania z gruźlicą – wczoraj, dziś i jutro”, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w sali sesyjnej Sejmiku (VII piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 oraz on-line za pośrednictwem linku.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział stacjonarny w Konferencji przysługuje 7 punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz 2 punkty edukacyjne dla diagnostów laboratoryjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres email: szbieg@wschp.pl lub egegotek@wschp.pl. Informacje o konferencji można uzyskać telefonicznie: 32 642 80 90 wew. 34 lub 18.
Konferencja odbywa się w budynku Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowanym przy ulicy Racławickiej 56 znajdującego się w strefie płatnego parkowania. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego. Szatnia na odzież wierzchnią zlokalizowana jest na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Organizator nagrywa przebieg Konferencji dla celów dokumentacji i sprawozdawczości. Udział w Konferencji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie.