Loading...

Warsztaty z Terapii Inhalacyjnej w dniu 20.04.2024 - 2024-03-29

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty:

Terapia Inhalacyjna

Data: 20 kwietnia 2024 r. godz. 9:00
Miejsce: Sala Konferencyjna Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, ul. Świętojańska 7
Prowadzący: dr n. med. Wojciech Budny

Program szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne terapii inhalacyjnej w chorobach układu oddechowego, zasady doboru formy leku, rodzaje inhalatorów i zasady ich prawidłowego stosowania oraz spirometrię i próbę rozkurczową – wskazania do wykonania badań, poprawność ich przeprowadzenia i interpretację wyników.

W szkoleniu mogą wziąć udział lekarze, członkowie OIL w Białymstoku, mający uregulowane składki członkowskie.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualizacja z dnia 19.04.2024: Informujemy że proces zapisów został już zakończony.