Loading...

Wniosek o sprawozdawanie 1 wolnego terminu raz w tygodniu - 2020-11-05

Prezydium NRL 15 października br zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zawieszenia na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekujących:

  • sprawozdań liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  • informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, danych, o których mowa w art.23 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla list oczekujących z okresem oczekiwania krótszym niż 6 miesięcy,
  • a także obowiązku umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.

Odpowiedzi, jak dotąd nie ma. Tymczasem rośnie liczba raportowanych codziennie przypadków nowych zakażeń. Stomatologia jest w najwyższym  stopniu podatna na transmisję wirusa i kwestia skupienia się na reżimie sanitarnym jest po prostu kwestią rozsądku i wymogu chwili.

Komisja Stomatologiczna NRL udostępnia wzór wniosku do NFZ, aby korzystając z zapisu ustawowego wydali w odniesieniu do każdego z wnioskodawców z osobna decyzję zezwalająca na raportowanie pierwszego wolnego terminu raz w tygodniu.

                   wzór wniosku do Dyrektora OW/NFZ: PDF | Word

Ponieważ lipcowe zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej przyporządkowały wszelkie czynności Prezesowi Funduszu, wniosek powinien być skierowany do Prezesa. Z drugiej strony, to Oddziały Wojewódzkie na co dzień administrują relacjami ze świadczeniodawcami. Wyjściem rekomendowanym jest wysłanie wniosku do Prezesa NFZ z jednoczesnym wysłaniem jego kopii na adres swojego O/wojewódzkiego NFZ.