Loading...

Wspomnienie o Krzysztofie Dawidowskim - 09.07.2019

Dr Krzysztof Dawidowski

1955 – 2018

Wspomnienie o Krzysztofie Dawidowskim

Tworząc nową stronę internetową Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku, należy przypomnieć sylwetkę pierwszego redaktora kol. Krzysztofa Dawidowskiego, który od 2010 roku był odpowiedzialny za stronę.

W dniu 30 marca 2019 roku przypadła pierwsza rocznica Jego nagłej śmierci. Na odbywającym się tego dnia XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy kol. Henryk Grzesiak – Prezes ORL przypomniał Jego zasługi dla samorządu lekarskiego a delegaci chwilą ciszy uczcili wspomnienie kolegi Krzysztofa Dawidowskiego.

Był lekarzem dentystą, należał do współorganizatorów i niezwykle aktywnych działaczy odrodzonych izb lekarskich. Studia ukończył w 1980 roku na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Bliskie więzi z OIL w Białymstoku rozpoczęły się w II i III kadencji samorządowej; został wówczas wybrany na członka Okręgowej Rady lekarskiej. Pełnił różne funkcje w komisji stomatologicznej i praktyk prywatnych. Od II kadencji był delegatem na Krajowy Zjazd lekarzy, w V kadencji był członkiem komisji Organizacyjnej NRL.

Od 2002 roku w IV i V kadencji został wybrany na funkcję sekretarza ORL, w VI i VII kadencji był zastępcą sekretarza ORL. Jednocześnie w 2002 roku zatrudniony został jako dyrektor Biura OIL, którą to funkcję pełnił do chwili nagłej śmierci.

Pracując w Izbie Krzysztof Dawidowski stale podnosił swoje kwalifikacje, zwłaszcza w zakresie znajomości zasad obowiązujących w pracy lekarskiej. Posiadał głęboką wiedzę niezwykle przydatną w pracy samorządowej. Zawsze otwarty i pomocny lekarzom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów związanych z wykonywaniem zawodu.

Reprezentował ORL w Radzie Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Miał uzdolnienia humanistyczne – prowadził stałą rubrykę kronikarską w Biuletynie.

Hobby kol. Krzysztofa stanowiła literatura oraz kolekcjonowanie i studiowanie map geograficznych.

Jeszcze w przeddzień pracował intensywnie w Izbie Lekarskiej planując poświąteczne zajęcia. Jego nagła śmierć to wielka strata dla Samorządu Lekarskiego Podlasia.

Janusz Zawistowski