Loading...

Wycena świadczeń stomatologicznych w województwie podlaskim – odpowiedź POW NFZ - 2021-05-26

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku prowadzi działania mające na celu podwyższenie wyceny świadczeń stomatologicznych wykonywanych na podstawie umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: POW NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z inicjatywy Komisji Stomatologicznej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku pismem z dn. 20.04.2021 r. wystąpił do Rady POW NFZ z wnioskiem o podjęcie działań celem zwiększenia od lipca 2021 r. finansowania świadczeń stomatologicznych w obrębie województwa podlaskiego, przedstawiając stosowną argumentacją środowiska stomatologicznego w tej sprawie.

Pdf icon

Pismo do Rady POW NFZ 2021.04.20

 

W następstwie powyższego Przewodniczący Rady POW NFZ, p. Józef Mozolewski, poprosił Dyrektora POW NFZ o ustosunkowane się do kwestii podnoszonych w piśmie Prezesa ORL. Poniżej publikujemy odpowiedź Dyrektora POW NFZ, p. Macieja Olesińskiego, w przedmiotowej sprawie.

Pdf iconOdpowiedź NFZ 2021.05.20