Loading...

Wydawanie poliwęglanowych kart PWZ - 2023-02-09

Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku zaprasza oczekujących lekarzy i lekarzy dentystów, po odbiór Prawa Wykonywania Zawodu w formie karty poliwęglanowej – od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie OIL przy ul. Świętojańskiej, pok. 102.