Loading...

Kampania społeczna – Wyprzedzamy nowotwór - 2019-05-30

W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie kampanii społecznej „Wyprzedzamy nowotwór”, której celem jest poprawa wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci. Nasza Fundacja od wielu lat realizuje projekty edukacyjne dotyczące tego problemu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w Polsce rozpoznanie niektórych typów nowotworów u dzieci wciąż bardzo często stawiane jest w zaawansowanych stadiach klinicznych, a nowotwory stanowią drugą przyczynę śmierci dzieci, postanowiliśmy rozpocząć kampanię społeczną na szeroką skalę, tak aby doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji małych pacjentów.
Akcję „Wyprzedzamy nowotwór” realizujemy we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, automobilklubami i zawodnikami Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, pokazując, że dobre przygotowanie, błyskawiczna i właściwa reakcja stanowią kluczowe czynniki zarówno podczas rozpoznawania choroby nowotworowej u dzieci, jak też podczas rajdów. Z satysfakcją pragnę poinformować, że kampania społeczna „Wyprzedzamy nowotwór” uzyskała patronat honorowy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a TVP2 jest naszym patronem medialnym. W ramach akcji prowadzimy działania edukacyjne skierowane zarówno do rodziców, jak i do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarzom oferujemy umieszczone na Medycznej Platformie Edukacyjnej dwa programy szkoleniowe:
– Nowotwory u dzieci. Epidemiologia, etiologia, wczesne objawy.
– Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową.

Autorem obu szkoleń jest prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Kowalczyk z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie.

Dbając o funkcję poznawczą i użyteczność praktyczną wspomniane wyżej programy są przeznaczone dla lekarzy objętych obowiązkiem doskonalenia zawodowego, zgodnie z art 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Udział w szkoleniach jest bezpłatny i możliwy w każdym czasie i miejscu, jest bowiem emitowany on-line w sieci internetowej z ograniczonym dostępem (www.medycyna.org.pl). Pozytywny wynik testu wiedzy uprawnia do uzyskania punktów edukacyjnych, a także wyjątkowego zaświadczenia z logo akcji „Wyprzedzamy nowotwór” i tytułem ambasadora kampanii.

Mamy nadzieję, że takie zaświadczenia pojawią się już niedługo w wielu gabinetach lekarskich stanowiąc dowód troski o małych pacjentów. Bardzo liczę na życzliwe przyjęcie naszej prośby i przyłączenie się Pana Prezesa do kampanii „Wyprzedzamy nowotwór”. Wierzę, że okazana nam pomoc w popularyzacji szkolenia wśród członków Izby, przyczyni się do poprawy czujności onkologicznej i wykrywalności choroby nowotworowej u dzieci.

Emilia Kotarska
Członek Zarządu Fundacji

Załączniki: Ulotka informacyjna Pdf icon