Loading...

Wystawianie e-skierowań jest proste – dzięki gabinet.gov.pl - 2020-09-21

Do wystawiania e-skierowań, podobnie jak e-recept, lekarze mogą używać systemów gabinetowych. Niezależnie od tych systemów, każdy lekarz może wystawiać e-skierowania przy pomocy bezpłatnej aplikacji, dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl. Korzystanie z niej jest proste, zwłaszcza dla lekarza, który ma już doświadczenie w wystawianiu e-recept.

Instrukcja wideo, która pokazuje, jak wystawić swoje pierwsze e-skierowanie, jest dostępna na kanale YouTube Centrum e-Zdrowia (CeZ). Można to robić na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Lekarz musi mieć aktywne konto w systemie gabinet.gov.pl. W placówkach konta zakładają administratorzy systemu. Właściciele indywidualnych praktyk mogą sami aktywować swoje konto. Aby to zrobić, należy w przeglądarce internetowej (na komputerze lub urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu) wpisać adres: www.gabinet.gov.pl. Na ekranie startowym trzeba kliknąć „ZALOGUJ SIĘ” – można logować się Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie.
Po pierwszym zalogowaniu system weryfikuje, jaką rolę może pełnić użytkownik aplikacji – na przykład lekarza. Następnie system pokazuje do wyboru lub zatwierdzenia miejsce pracy (np. przychodnię lub indywidualną praktykę), a także jednostkę organizacyjną, w ramach której lekarz będzie wystawiał e-skierowanie. Następnie wyświetla się strona, na której są sekcje dotyczące wizyt, skierowań oraz recept.

Wystawianie e-skierowania

W pierwszej kolejności należy kliknąć „WPROWADŹ DANE PACJENTA”. Wyświetli się formularz do zaznaczenia, czy wizyta jest refundowana przez NFZ oraz wpisania danych pacjenta, zaczynając od numeru PESEL. System automatycznie pobiera dane osobowe i adresowe pacjenta, o ile są dostępne w bazie danych. Jeśli nie – trzeba je wprowadzić ręcznie. Po wprowadzeniu danych uaktywnia się przycisk „ZAPISZ DANE PACJENTA”.
Chcąc wystawić e-skierowanie, trzeba wejść do sekcji „OBSŁUGA SKIEROWAŃ” i wybrać opcję „STWÓRZ NOWE”. Następnie wypełnić formularz, który pozwala m.in. wskazać, dokąd kierowany jest pacjent, wpisać rozpoznania główne i dodatkowe, opisać zalecane procedury do wykonania, wpisać dodatkowe komentarze. W razie potrzeby można zaznaczyć opcję „PILNE”.
Po wpisaniu wyżej wymienionych danych, należy kliknąć przycisk „WYSTAW SKIEROWANIE”. Aplikacja weryfikuje poprawność dokumentu i zapisuje go na liście e-skierowań wymagających podpisania. Na ekranie pojawią się różne możliwości podpisania – certyfikat ZUS, Profil Zaufany, podpis osobisty w e-dowodzie lub podpis kwalifikowany. Należy wybrać sposób podpisu i go złożyć.
Po podpisaniu e-skierowania aplikacja zmienia status dokumentu na „WYSTAWIONE” i generuje wydruk informacyjny. Pacjenci, którzy nie podali numeru telefonu ani adresu e-mail na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl, mogą poprosić lekarza o wydruk wystawionego dokumentu.

Wyszukiwanie lub zmiany e-skierowań

Lekarze mają możliwość wyszukiwania wystawionych przez siebie e-skierowań w systemie, na przykład według dat wystawienia lub pacjenta. Mogą także wyszukać inne e-skierowania, do których mają dostęp dzięki upoważnieniu, które otrzymali od pacjenta. Wystawione dokumenty można obejrzeć na podglądzie. Otworzyć i uzupełniać można tylko te e-skierowania, które są jeszcze niepodpisane. Lekarz może anulować e-skierowanie, które wystawił, o ile nie zaczęła się jego realizacja. Przy anulowaniu trzeba podać powód.

Przyjęcie e-skierowań do realizacji

Aplikację gabinet.gov.pl można wykorzystać do realizacji e-skierowań. Nie musi tego robić osobiście lekarz. Może to zrobić również pielęgniarka, diagnosta czy personel administracyjny. Trzeba wówczas kliknąć na ekranie opcję „PRZYJĘCIE DO REALIZACJI” i wyszukać e-skierowanie, na podstawie kodu PIN i numeru PESEL pacjenta. Pacjent może przekazać dane dostępowe z otrzymanego SMS-a, e-maila lub w postaci wydruku informacyjnego. System wyszuka e-skierowanie i udostępni jego podgląd, po czym należy kliknąć w opcję „PRZYJMIJ”. Dokument zmieni wówczas status na „W TRAKCIE REALIZACJI”, co oznacza, że z pacjentem został umówiony termin wizyty lub badania. Rozpoczynając realizację świadczenia, na które wystawione jest e-skierowanie, na początku należy kliknąć w opcję „OBSŁUGA REALIZACJI”.

Po zakończeniu wizyty lub zabiegu należy kliknąć w opcję „ZAKOŃCZ REALIZACJĘ” – wówczas e-skierowanie zmieni swój status na „ZREALIZOWANE”. Aplikacja pozwala również zrezygnować z realizacji skierowania oraz zgłosić braki w dokumentacji.

Partnerem artykułu jest Centrum e-Zdrowia