Loading...

X Konferencja Szkoleniowa OROZ i OSL w dniu 20.04.2024 - 2024-03-27

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku oraz Okręgowy Sąd Lekarski w Białymstoku po raz dziesiąty wspólnie organizują konferencję szkoleniową dla członków pionu dyscyplinarnego samorządu lekarskiego.

Przedmiotem szkolenia będzie poszerzanie wiedzy w zakresie formalnoprawnych aspektów prowadzenia postępowania dot. odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024 roku w Hotelu BRANICKI przy ul. Zamenhofa 25 w Białymstoku.

Konferencja ma charakter wewnętrzny, jednakże członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku nienależący do struktur OROZ i OSL, a zainteresowani tematyką oraz nawiązaniem współpracy z pionem dyscyplinarnym naszej Izby, mogą uczestniczyć w szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 – program X Konferencji Szkoleniowej OROZ i OSL