Loading...

X Ogólnopolski KONKURS LITERACKI pod hasłem „Wiatrem pisane” - 2020-02-06

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej,
działającej przy łódzkim Klubie Lekarza

ogłasza
X Ogólnopolski KONKURS LITERACKI
pod hasłem „Wiatrem pisane”

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością literacką.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4 (czcionka 12 wydruk z marginesami). Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do dnia 15 marca 2020 roku pod adres:

Okręgowa Izba Lekarska ul. Czerwona 3 93-005 Łódź, z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN

Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzoną tym samym godłem, co teksty, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, jego adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

UWAGA: na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji. Przewidziane są nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę,
dnia 26 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 w Klubie Lekarza OIL w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.
Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji udzieli Iwona Szelewa w Sekretariacie OIL lub pod nr tel. 42/ 683 17 01.