Loading...

XIII Ogólnopolska Konferencja „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2022 - 2022-05-05

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia pragnie zaprosić lekarzy do udziału w

XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2022,

która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 r. w formie hybrydowej – online na platformie internetowej oraz stacjonarnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1923).

Udział w Konferencji umożliwia uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941).

Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły dotyczące rejestracji, link do formularza zgłoszeniowego, opis wydarzenia oraz program Konferencji dostępne są na stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Komitet Organizacyjny XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2022