Loading...

XIX Ogólnopolska II Międzynarodowa Wystawia Malarstwa Lekarzy - 2022-04-08

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału w

XIX Ogólnopolskiej II Międzynarodowej  Wystawie Malarstwa Lekarzy

 która  odbędzie  się  w  dniach   29 maja –  3 czerwca 2022  roku  w  Klubie  Lekarza  w  Łodzi

        Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem w  Wystawie  prosimy  o  dostarczenie  lub przesłanie  pocztą  swych  prac w terminie  do  13  maja  br.  do  Okręgowej  Izby  Lekarskiej  w  Łodzi  (adres: 93-005  Łódź,   ul.  Czerwona  3)

Obrazy  mogą  być wykonane w dowolnych technikach i formatach.  Wraz  z  tytułami  prac i  nazwami  technik, w jakich są wykonane, prosimy  o  przesłanie  następujących  danych:  tytuł,  imię  i  nazwisko  autora,  rodzaj  jego  specjalizacji, adres zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2  prace  od jednego autora ze względu na ograniczenia powierzchni  wystawienniczej.

Kontynuując  tradycję  zapoczątkowaną  podczas  wcześniejszych edycji Wystawy planujemy przeprowadzenie  konkursu, w  którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów. Drogą   głosowania   gości  wernisażu  wyłonimy  też  Laureata  Nagrody  Publiczności.

Wernisaż Wystawy odbędzie się 29 maja 2022 roku (niedziela) o godzinie 1700 w Klubie Lekarza w  Łodzi przy ul. Czerwonej  3, a Wystawa potrwa do 3 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Koordynator Klubu Lekarza  Iwona  Szelewa,   tel.  42/683 17 01,  fax.  42/683 13 78,  adres  internetowy:  biuro@oil.lodz.pl