Loading...

XV Krajowy Zjazd Lekarzy – podsumowanie - 2022-05-18

Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 12-14 maja 2022 r,. delegaci z całej Polski dokonali wyboru nowych władz samorządowych.

Nowym Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został lek. Łukasz Jankowski, który wygrał z ubiegającym się o reelekcję prof. dr hab. n. med. Andrzejem Matyją, stosunkiem głosów 252 do 192.

Lek.  Łukasz Jankowski, jeden z liderów protestu rezydentów sprzed pięciu lat, jest specjalistą nefrologii, absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany jest z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. W VIII Kadencji pełnił rolę Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, po której ponownie wygrał reelekcję. Z uwagi na objęcie funkcji prezesa NRL, zrzekł się jednak mandatu Prezesa ORL w Warszawie. W swojej prezentacji podczas wyborów oznajmił:

„Moim planem jest zbudowanie samorządu przyszłości. Sprawdzonym kluczem do tego, z którego korzystałem w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie jest słuchanie, angażowanie i skuteczne działanie. Klucz ten pozwolił na osiągnięcie dwóch z trzech celów, które sobie założyłem: wsparcie dla członków samorządu i wpływ na opinię publiczną. Do osiągnięcia w pełni trzeciego celu, którym jest wpływ na decydentów w izbie okręgowej brakuje narzędzi. Stąd moja decyzja o kandydowaniu na funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W Naczelnej Izbie Lekarskiej widzę ogromny potencjał, który zamierzam efektywnie wykorzystać. Priorytetem w mojej koncepcji samorządu przyszłości jest wprowadzenie systemu no-fault i wzmocnienie pionu odpowiedzialności zawodowej, poprawa wizerunku lekarza i prestiżu zawodu oraz stworzenie wśród nas poczucia wspólnoty, poczucia pewności, że lekarz jest członkiem dobrze funkcjonującego samorządu, na który zawsze może liczyć. Dziękuję delegatom za zaufanie i zapraszam wszystkich lekarzy do współtworzenia samorządu przyszłości.”

Nowym Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn, który pokonał w wyborach dr n. med. Annę Kot.

Dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn jest zarówno lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii, jak i magistrem prawa. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, w 2005 r. – studia podyplomowe prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, w 2017 r. – prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W chwili obecnej jest ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Od blisko 20 lat działa w pionie odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego. W IV i V Kadencji był Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu, a w VI i VII Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Opolu. Z kolei w ostatniej, VIII Kadencji, sprawował funkcję Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, delegaci wybrali również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego. Pełna lista nowych składów organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej IX kadencji.

W strukturach NIL znaleźli się następujący przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku:

  • Członek Naczelnej Rady Lekarskiej: lek. dent. Jolanta Szczurko
  • Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: lek. Joanna Szeląg

Warto wspomnieć, że podczas zjazdu uhonorowano również wiele osób zasłużonych dla samorządu lekarskiego. Z dumą oznajmiamy, iż wśród odznaczonych znaleźli się członkowie tut. OIL:

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta odznaczony został medalem im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni”. Odznaczenie to jest przyznawane osobom lub instytucjom zaangażowanym w działalność społeczną lub filantropijną ukierunkowaną na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Dr Borowski jest bardzo dobrze znany w naszym środowisku jako współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” oraz pierwszego w Polsce  hospicjum stacjonarnego „Dom Opatrzności Bożej”, które działa w Białymstoku od 1992 roku.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko  uhonorowany został odznaczeniem Meritus Pro Medicis. Odznaczenie to przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego w uznaniu dla ich szczególnych zasług dla środowiska lekarskiego. Prof. Kłoczko od blisko 25 lat działa w strukturach Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. W III i IV Kadencji był Wiceprzewodniczącym ORL, w V członkiem Prezydium ORL, w VI i VII Prezesem ORL, a w VIII członkiem Prezydium ORL oraz członkiem NRL.

Obu panom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: Gazeta Lekarska