Loading...

XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Compak Sportingu - 2023-04-20

Zapraszamy na XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy, Lekarzy Weterynarii i Pracowników Medycznych w Compak Sportingu, które odbędą się w dniu 1 lipca 2023 r. w Skoraczewie.

REGULAMIN
Głównym organizatorem i sponsorem zawodów jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Strzeleckie ,,ASTRA”, Międzynarodowy Klub Strzelecki „ASTRA” , Sergij Isaryk pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Weterynaryjnej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy oraz Związku Strzelectwa Parkuroweg .
I – Celem tych zawodów jest popularyzacja Europejskiego i Światowego strzelectwa parkurowego według przepisów F.I.T.A.S.C., integracja lekarzy , lekarzy weterynarii i miłośników strzelectwa oraz sprawdzenie i podnoszenie ich umiejętności strzeleckich.

 1. Zawody odbędą się równolegle z pierwszym dniem Edycji Pucharu Polski w Compak Sportingu , który rozgrywany w dniach 01-02.07 2023.
  II – Zapisy na zawody na strzelnicy sportowo -rekreacyjno-myśliwskiej MKS ASTRA w Skoraczewie od godz. 8:30 01.07.2023. Otwarcie zawodów 9-45 , początek strzelania 10-00. Trening 30.06.2023. od godziny 10-00 do 18-00. Dojazd do strzelnicy na stronie internetowej www.mks-astra.pl. Zawody mają charakter otwarty i uczestniczyć w nich mogą osoby posiadające zezwolenie na broń, oraz osoby które nie posiadają pozwolenia na broń , na zasadzie Art.11.( ust.2 ) Ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999 r. pod nadzorem prowadzącego strzelania i instruktora strzelectwa .
  III – Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów F.I.T.A.S.C. w Compak Sportingu na 4- rech osiach ( 100 rzutków ) po 25 rzutków na każdej osi w pierwszy dzień Pucharu Polski ZSP w kategoriach :
  1. Kategoria OPEN .
  2. Kategoria SENIOR ( od 56 do 65 lat ) .
  3. Kategoria WETERAN ( Od 65 lat ) .
  4. Kategoria KOBIETY .
  5. Drużyny Okręgowych Izb Lekarskich i Weterynaryjnych ( Drużyny mogą być 2 lub 3 osobowe , mieszane : lekarz + lekarz weterynarii ). Do zaliczenia przy 3 osobowej drużynie zalicza się 2-a lepsze wyniki z 3- ch .
  IV-W przypadku jednakowych wyników w kategoriach indywidualnych lub drużynowych – dogrywka na jednej z osi Compak Sportingu (1–pojedynczy rzutek i dwa dublety symultaniczne )
  V – Wpisowe – 350 zł. na miejscu przed zawodami , lub przelewem na konto 86 1050 1139 1000 0018 0185 1542 z dopiskiem XXIV MP Lekarzy . Opłata za drużynę 150zł
  VI- Nagrody : puchary, medale, dyplomy we wszystkich kategoriach .
  VII- Organizator zapewnia Catering oraz gorące i zimne napoje .
  Ta wersja regulaminu nie jest jeszcze ostateczna i może ulec zmianom.
  Ostateczny regulamin zostanie ogłoszony przed zawodami .
  Uczestnictwo proszę zgłaszać telefonicznie pod numerem 602-300-570 do dnia 25.06.2023 roku : Imię , nazwisko, Izba Lekarska , czy Izba Weterynaryjna , kategoria wiekowa , skład drużyn..

  Zapraszamy serdecznie ! MKS ASTRA – Sergij Isaryk