Loading...

XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych - 2023-10-09

W imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXVI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 18-20 stycznia 2024 roku.

Tematem przewodnim Konferencji będą słowa Św. Jana Pawła II „Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy”. Pod tym hasłem chcemy przeżywać 26. Konferencję Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Wolność jako wartość jest ważna dla każdego człowieka w podejmowaniu decyzji zgodnie z własną wolą i poczuciem niezależności i samodzielności. Wolność jest również odpowiedzialnością za własne czyny, nie uwalniając od odpowiedzialności, lecz powodując, że nasze decyzje i wybory stają się bezpieczne i niezniewalające. Odpowiedzialność jako przymiot ludzki pozwala również rozpoznawać dobro i prawdę. W poczuciu prawdy możemy pomagać odkrywać sens i celowość życia, poznawać siebie, własne myśli, słowa i czyny. Trudne doświadczenia, szczególnie związane z nieuleczalną chorobą zaburzają wewnętrzną homeostazę i poczucie sprawczości, wyzwalając szereg emocji tj. lęk, gniew, niepewność, przygnębienie, poczucie utraty nadziei.

Opieka paliatywna i hospicyjna realizowana wobec chorych i ich rodzin stanowi moralny, społeczny i prawny obowiązek czynienia dobra w duchu odpowiedzialności za innych i pozwala odpowiadać na potrzeby w wymiarze fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym. W chwilach zwątpienia i niepewności o przyszłość, w cierpieniu związanym z nieuleczalną chorobą, w postawie odpowiedzialności możemy zachowywać czujność i wrażliwość na ludzkie potrzeby, uczyć akceptacji i szacunku wobec siebie i innych. Wiarygodność, zaangażowanie, sumienność oraz poczucie misji i powołania pozwalają na budowanie profesjonalnej relacji wspierającej z pacjentem, jego rodziną i w zespole. Odpowiedzialna wolność oparta na miłości do drugiego człowieka, pozwala na poznanie i umiłowanie rzeczywistości w nadziei i prawdzie. Podczas trzech dni spotkań warsztatowych i wykładów panelowych będziemy podejmować zagadnienia związane z medycznymi aspektami prowadzonej opieki paliatywnej i wyzwaniami jakie stawiają sobie interdyscyplinarne zespoły opieki paliatywnej i hospicyjnej w wymiarze psychoduchowym i społecznym.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy pielęgniarki, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, duszpasterzy, wolontariuszy, studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Przewodnictwo naukowe nad Konferencją objęła dr n. o zdr. Izabela Kaptacz. Konferencja będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego. Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: www.hospicjum-konferencja.pl

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz
Przewodnicząca Komitetu Naukowego