Loading...

Z kącika Rzecznika - 2022-08-09

Uprzejmie informujemy o utworzeniu na naszej stronie nowego działu: Z kącika Rzecznika… w którym kol. Małgorzata Maria Topolska zadeklarowała się prowadzić działalność felietonistyczną w temacie odpowiedzialności zawodowej lekarza. Poniżej prezentujemy pierwszy wpis od autorki, stanowiący wprowadzenie do kącika i jednocześnie zaproszenie do śledzenia przyszłych publikacji.

Szanowne koleżanki i szanowni koledzy,

zgodnie z obietnicą złożoną na Zjeździe Lekarskim OIL w Białymstoku postanowiłam przybliżyć wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom pracę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Parę słów o mnie – Małgorzata Maria Topolska, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku rocznik 1988, otolaryngolog, specjalista otolaryngologii dziecięcej, specjalista audiologii, specjalista foniatrii, dr n.med. (praca doktorska obejmowała ocenę 432 pacjentów laryngologicznych), przez wiele lat pracownik Kliniki Laryngologii i Kliniki Laryngologii Dziecięcej – tzw. szpitalny, a mimo to kilkukrotnie laureat nagrody naukowej Rektora AMB. W czasie pracy etatowej czynny działacz OZZL. Obecnie właściciel i pracownik w jednej osobie 🙂 praktyki prywatnej. Pracownik Uniwersytetu w Białymstoku – zajęcia z logopedii i kognitywistyki. Pani inżynierowa, matka inżyniera. Kochająca czytanie, śpiewanie, tańce i w ogóle muzykę. Wesoła i pogodna. O, wyszedł mi prawie artykuł pośmiertny 😉 Ale do rzeczy.

OROZ pracuje wraz ze swoimi zastępcami i pracownikami biura, którym składam tą drogą uszanowanie.

Podstawą pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest Ustawa o izbach lekarskich, która określa zadania Izby Lekarskiej i jej organów, w tym OROZ. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów jest szczegółowo opisana w 60 ze 123 artykułów Ustawy o izbach lekarskich. Drugim, niezmiernie ważnym dokumentem, którym się posługujemy jest Kodeks Etyki Lekarskiej z zawartym w nim Przyrzeczeniem Lekarskim, a nie jakąś przysięgą Hipokratesa, z całym szacunkiem dla Ojca medycyny.

OROZ odnosi się w swoim postępowaniu także do Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz wielu innych Ustaw, Uchwał NRL i Rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, w tym szczególnie ulubionego przeze mnie Rozporządzenia dotyczącego dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom życzę, aby nigdy nie mieli potrzeby osobistego zapoznania się z działaniami OROZ.

Zachęcam do śledzenia przyszłych publikacji. Być może zapoznanie się z błędami kolegów pozwoli na uniknięcie spotkania z Rzecznikiem.

Małgorzata Maria Topolska