Loading...

Za nami Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy – Zmiany w KEL i wyborach - 2024-05-24

Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 16-18 maja 2024 r. w Łodzi, delegaci omawiali i podjęli decyzje w fundamentalnych kwestiach dotyczących pracy oraz etyki zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.

Fotorelacja ze zjazdu.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był zmianom w regulaminie wyborczym samorządu lekarskiego. W wyniku wielogodzinnej dyskusji delegaci zdecydowali o wprowadzeniu poprawek do regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz trybu odwołania członków tych organów. Najistotniejszą z nich było wprowadzenie trybu głosowania elektronicznego. Nowelizacja ma na celu ułatwienie procesu głosowania oraz zwiększenie frekwencji wyborczej. Jednocześnie w pierwszej turze wyborów utrzymane zostały dotychczasowe tryby głosowania osobistego i korespondencyjnego, aby zapewnić dostępność głosowania dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie te tryby są trybami równoważnymi. Zmiany w regulaminie wyborczym zostały przyjęte przez większość delegatów. Nowe zasady mają zapewnić uczciwe i transparentne wybory samorządowe.

Podczas drugiego i ostatniego dnia Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, delegaci procedowali propozycje zmian do Kodeksu Etyki Lekarskiej. Dyskusję rozpoczął przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Artur de Rosier, sprawozdając blisko dwuletni i wieloetapowy zakres prac nad nowelizacją KEL. Zgłoszono ponad 50 poprawek. Obrady przebiegały w atmosferze otwartej i konstruktywnej wymiany poglądów. Jednym z głównych punktów dyskusji była kwestia relacji lekarz-pacjent, w tym zachowanie podstawowych zasad etyki zawodowej w kontakcie z pacjentem. Podczas głosowania nad nowymi przepisami delegaci zdecydowali o wprowadzeniu szeregu zmian mających na celu dostosowanie Kodeksu do zmieniających się realiów medycznych i postępującej cyfryzacji ochrony zdrowia. Wśród nowości znalazły się m.in. wytyczne dotyczące stosowania nowoczesnych technologii w praktyce lekarskiej oraz zalecenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Poniżej publikujemy treść podjętych uchwał:

Wszystkie w/w uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska