Loading...

Zadaj pytanie - 2022-10-18

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowuje projekt zmian Kodeksu Etyki Lekarskiej. Poniżej zamieszczamy apel Przewodniczącego Komisji, dra Artura de Rosier, i przychylamy się do prośby o Państwa zaangażowanie w akcję „Zadaj pytanie”, której celem jest wysublimowanie tych dylematów etycznych, na które w ocenie respondentów nie odpowiada, a powinien odpowiadać Kodeks Etyki Lekarskiej. Uzyskanie konkretnych pytań i zagadnień pozwoli Komisji na opracowanie ewentualnych zmian redakcyjnych w Kodeksie oraz na stworzenie komentarza do KEL zgodnie z wolą i oczekiwaniami środowiska lekarskiego.

„Zadaj pytanie”

Lekarzu, Lekarzu Dentysto!

 

Przeczytaj uważnie Kodeks Etyki Lekarskiej i zadaj pytanie, na jakie KEL nie odpowiada, a Twoim zdaniem odpowiadać powinien, bądź wskaż nam które elementy KEL wymagają uszczegółowienia lub komentarza i prześlij nam Twoje sugestie: zadajpytanie@nil.org.pl

Zadaniem Komisji Etyki Lekarskiej NRL IX Kadencji jest przygotowanie projektu zmian redakcyjnych KEL i komentarza do KEL, które zostaną następnie przedłożone Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Lekarskiemu. Formułując konkretne pytanie do KEL wskażecie nam kierunek naszych prac, których celem jest stworzenie komentarza do KEL o wymiarze praktycznym, który ma się stać realną pomocą w Waszej codziennej pracy. Nie oczekujemy opracowań tylko konkretnych wskazówek. Pytania i sugestie przesyłajcie proszę na adres mailowy zadajpytanie@nil.org.pl w terminie do 17 listopada 2022 r.

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL

Artur de Rosier