Loading...

Zaktualizowane formy wsparcia dla lekarzy od 2024 roku - 2024-01-11

Uprzejmie informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2023 roku Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku podjęła uchwałę o przyjęciu nowego Regulaminu Komisji Socjalnej.

Zgodnie z powyższym, od 1 stycznia 2024 roku wprowadzamy nową formę wsparcia materialnego dla lekarzy – jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin bądź przysposobienia dziecka, czyli tzw. “becikowe”.

Oprócz tego ujednoliciliśmy dotychczasowe formy wsparcia socjalnego oraz podnieśliśmy kwotę dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami po ostatnich zmianach. Szczegóły w zakładce: Wsparcie dla lekarzy.