Loading...

Środki ochrony osobistej pochodzące z Fundacji Lekarze Lekarzom - 2020-05-01

Aktualizacja z dnia 26.05.2020

Dodatkowy termin odbioru wcześniej zamówionych środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom

Aktualizacja z dnia 21.05.2020

Informacja o terminie zakończenia rezerwacji pakietów i ich wydawania

Komunikat w sprawie jakości maseczek – wyjaśnienie

Aktualizacja z dnia 20.05.2020

Komunikat w sprawie jakości maseczek

Aktualizacja z dnia 11.05.2020

Pakiety środków ochrony osobistej będą wydawane w dniach:

  • 11 –15 maja 2020r. w godz. 10.00 – 18.00
  • 18-22 maja 2020r. w godz. 10.00 – 18.00
  • 25 maja 2020r. w godz. 9.00 – 15.30

Koleżanki i koledzy, aby zapewniać możliwość otrzymania środków ochrony osobistej każdemu czynnie wykonującemu zawód lekarzowi i lekarzowi dentyście należącemu do Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku, opłacającemu na bieżąco składki członkowskie, zostało przygotowanych pięć rodzajów indywidualnych pakietów:

Pakiet dedykowany wyłącznie lekarzom dentystom:

  1. Pakiet D1: maseczki FFP2 – 10 szt., gogle – 1 szt., przyłbica – 1 szt., kombinezon – 1 szt.

Pakiety dedykowane wyłącznie lekarzom „zabiegowcom”

  1. Pakiet Mz1: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., przyłbica – 1 szt., kombinezon – 1 szt.
  2. Pakiet Mz2: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., gogle – 1 szt., kombinezon – 1 szt.

Pakiety dedykowane pozostałym lekarzom

  1. Pakiet M1: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., przyłbica – 1 szt.
  2. Pakiet M2: maseczki chirurgiczne – 8 szt., maseczki FFP2 – 9 szt., gogle – 1 szt.

Środki ochrony osobistej będą wydawane tylko i wyłącznie po uprzednim złożeniu zapotrzebowania na formularzu dostępnym na naszej stronie internetowej. Nie przyjmujemy wniosków w formie pisemnej, złożonej w biurze izby ani nadesłanej za pośrednictwem operatora pocztowego. O otrzymaniu konkretnego pakietu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przemyślany wybór, gdyż po wysłaniu formularza nie będzie możliwości zmiany pakietu.

Aby ułatwić odbiór pakietów, każdy członek naszej izby może w formularzu wybrać miejsce jego odbioru, tj.:

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2020. Środki ochrony będziemy sukcesywnie wydawać od dnia 11 maja 2020  w siedzibie OIL w Białymstoku w godzinach 10:00 – 18:00.

W delegaturach odbiór pakietów będzie możliwy od 11 maja 2020r. w godzinach pracy biura.

UWAGA! Aby otrzymać pakiet należy pisemnie potwierdzić jego odbiór oraz złożyć oświadczenie o obowiązku stosowania otrzymanych środków ochrony osobistej zgodnie z przeznaczeniem oraz o zobowiązaniu do niedokonywania odpłatnego zbywania pakietu osobom trzecim.

Prosimy o pobranie oraz wydrukowanie oświadczenia dostępnego na naszej stronie, które należy przedstawić i wypełnić w dniu odbioru pakietu. Dane będą uzupełnianie na miejscu przy wydawaniu pakietu. Zwracany się także z prośbą o zabranie ze sobą pieczątek imiennych z numerem prawa wykonywania zawodu niezbędnych przy podpisywaniu dokumentów.

Pdf icon– Oświadczenie obdarowanego w formacie pdf i doc

Informujemy, iż podczas odbioru pakietów należy zachować szczególne środki ostrożności – obsługiwane będą tylko osoby przychodzące w maseczkach.

Pakiet środków ochrony osobistej można będzie odebrać także za pośrednictwem pełnomocnika.  Honorujemy tylko i wyłącznie pełnomocnictwo udzielone na formularzu dostępnym na naszej stronie. Pełnomocnik musi dysponować własnoręcznie oraz czytelnie podpisanym dokumentem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Pdf icon– Pełnomocnictwo do pobrania w wersji pdf i doc

Nie przyjmujemy zwrotów pakietów.

Klauzula informacyjna na temat zasad przetwarzania danych osobowych.